Fotoalbum

Traditionen tro afsluttes året med julefrokost,
175 personer deltog i år i frokosten og som noget 
nyt  lidt  morsom underholdning underholdning.